Omuz bölgesi yaralanmaları – Tuberkulum majus kırığı